54.5°C
40.6°C
42.4°C
40.4°C
40.0°C
0%
24.7°C
Kamino temp.:
25.2°C
Vaikų kambario oro temp.
Miegamojo oro temp.
Pirmo aukšto oro temp.
Vonios oro temp.
2.6°C
Pirmo aukšto kontrolė
Vaikų kambario kontrolė
20.00°C
21.0°C
18.00°C
66.3°C
34.3°C
2019-01-17 12:33:52
Miegamojo kambario kontrolė
Vonios kambario kontrolė
Boileris: Nekraunamas
Iškraunama
Pirmas aukštas : Nešildomas
Tenas : Išjungtas
Vaikų kambarys : Šildomas
Miegamasis kamb : Nešildomas
Vonios kambarys : Nešildomas
23.0°C
23.1
Katilas : Nesikūrena
20.7
19.8
21.0
46.2°C
0 kW/h
19 kW/h


MENU