73.1°C
45.0°C
70.0°C
44.8°C
40.8°C
0%
32.6°C
Kamino temp.:
27.5°C
Vaikų kambario oro temp.
Miegamojo oro temp.
Pirmo aukšto oro temp.
Vonios oro temp.
5.6°C
Pirmo aukšto kontrolė
Vaikų kambario kontrolė
22.00°C
21.0°C
18.00°C
71.0°C
51.0°C
2019-03-21 07:21:33
Miegamojo kambario kontrolė
Vonios kambario kontrolė
Boileris: Nekraunamas
Iškraunama
Pirmas aukštas : Nešildomas
Tenas : Išjungtas
Vaikų kambarys : Nešildomas
Miegamasis kamb : Nešildomas
Vonios kambarys : Nešildomas
21.5°C
23.1
Katilas : Nesikūrena
20.8
20.5
23.1
44.7°C
13 kW/h
34 kW/h


MENU